Organizator

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Lądowej

Katedra Zarządzania w Budownictwie (L-7)

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Kontakt

strona www        kbp.pk.edu.pl

e-mail                     kbp@pk.edu.pl