prof. dr hab.
Stanisław Belniak

dr hab. inż.
Mariusz Maślak, prof. PK

prof. dr hab. inż.
Leszek Mikulski

prof. dr hab. inż.
Edyta Plebankiewicz

dr hab inż.
Wojciech Drozd, prof. PK - Kierownik Studium

Organizator

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Lądowej

Katedra Zarządzania w Budownictwie (L-7)

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Kontakt

strona www        kbp.pk.edu.pl

e-mail                     kbp@pk.edu.pl