Dane podstawowe:

 1. Czas trwania studiów - dwa semestry.
 2. Liczba godzin – 183, w tym 71 godzin wykładów (w tym 2 godziny egzaminu końcowego) oraz  112 godzin ćwiczeń.
 3. Planowana liczba uczestników: 18 osób. Docelowa grupa uczestników to:
  • absolwenci studiów o kierunku budownictwo oraz zarządzanie (i pokrewne),
  • absolwenci innych kierunków studiów wyższych, pracujący w budownictwie,
  • kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach budowlanych,
  • pracownicy służb bhp branży budowlanej,
  • kierownicy budów.
 4. Tryb studiów: niestacjonarny, 12 zjazdów sobotnio – niedzielnych.
 5. Miejsce studiów: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej.
 6. Organizator studiów: Katedra Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
 7. Kadra: Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Lądowej PK, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, a także przez specjalistów spoza PK (OIP, PSP, firmy budowlane).
 8. Termin rozpoczęcia 7  edycji studiów:  27.02. 2023 r.
 9. Kierownik studiów: dr hab. inż. Wojciech Drozd - prof PK, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 10. Program studiów: tutaj
 11. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie złożonych – wymaganych dokumentów:
  • karty zgłoszenia (część dot. zakładu pracy należy pozostawić pustą, jeśli kandydat na studia nie jest wysyłany przez zakład pracy),
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;
  • klauzuli informacyjnej dla kandydatów na studia podyplomowe.

Organizator

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Lądowej

Katedra Zarządzania w Budownictwie (L-7)

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Kontakt

strona www        kbp.pk.edu.pl

e-mail                     kbp@pk.edu.pl